Afrikaans

kloofstraat

Die ego’s loop straat-op in Langen gaan sit en dink lank aaneenelkoutsidesy eie boks.Skuins op in Kloofby Vida everduidelik die skinny laténo sugartaal decaflank aaneensy

Read More »
Afrikaans

Stuur my jou adres

Stuur aan my ‘n liefdesbrief in die pos. As jy poskantoor toe gaan, en jy koop ‘n seël of ses, skryf vir my ‘n nota

Read More »
Afrikaans

Sewe Maart Se Son

Soos altyd het ek vanoggend weer Die son sien opkom En jare se verduistering was weg Rooi en pienk het agter doringbome gelê En my

Read More »
Afrikaans

Studentelewe

Hallo Mô hoegannit dô?Hie’ is alles deumekôHoegannit met PôKannek hom iets vrô?Sê vir hom my geld is klô.

Read More »
Afrikaans

Vergeet

Genade is Alzheimer in die najaar Geen onthou van Storms en bliksemstrale Waarmee jy pyn gegee het nie Geen stofstorms waarmee jy siele besoedel het

Read More »
Afrikaans

Die Boer

Met die seisoen verbyen jou oë sku en weer vol pyn,moet ek magteloos toekykhoe die moed in jou nog verder kwyn. ‘n Blink trofee vir

Read More »
Afrikaans

Reënrympie

Met die eerste koel druppelsse val op die sinkhet dit stil in die plaashuis geword.En ‘n skielike vreugde,‘n dankbaar gebedhet in elkeen se hart opgeklink.

Read More »
Afrikaans

Oorskakel

want Februarie is grys buite Jou so my oor teen Jou bors Bokkie hou, ‘n karos my oor span vir ‘n hoef oor my trom

Read More »
Afrikaans

Liegde

Digi- taalverraai omté presieste vriendelikte vroomte oulikte weesjou taaltel eknetjiestussen lyne,leestekens,dié aksent opnóg ‘n uitgesoekteleun aug 2011

Read More »
Afrikaans

cheat

Stil in nabetragtinglê ek saam Piaf in my bed‘n herfs oggend,no regretstwee consenting adultsek en sy, raak in stil gebedgebindbeloof‘op met Queens en links in

Read More »